Πολιτική Ακυρώσεων

  1. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, η προκαταβολή σας επιστρέφεται μόνο εάν η ακύρωση γίνει 15 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία άφιξης.
  2. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σε λιγότερο από 15 ημέρες κρατάμε το 50% της προκαταβολής.
  3. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης σε λιγότερο από 7 ημέρες, η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.
  4. Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης κατά τη διάρκεια της διαμονής σας, χρεώνεστε με το 50% του υπόλοιπου ποσού για το χρονικό διάστημα που έχετε δηλώσει.